| (+34) 902 242 124 | gestrans@gestrans.com

Решението съществува, където и да се намирате, там ще бъде и GESTRANS®

КОНТАКТИ

УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНИ САНКЦИИ В 
ОФИЦИАЛНИ БЮЛЕТИНИ

Превозвачите не винаги са информирани, че контролните органи са завели срещу нея административно производство за налагане на санкции заради пътно или транспортно нарушение.

localizacion sanciones

За да се избегнат финансови загуби за фирмата, ние предлагаме тази услуга, целяща да приложи правото на защита от санкции, обявени в Официални бюлетини.

ПЕРСОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ

За клиентите на Gestrans съдействаме при  наложени санкции за нарушения на нормативната уредба за трафика и транспорта.

За тази цел клиентът трябва в кратък срок (по възможност преди да са минали пет дни от получаването им), да ни изпрати получените санкции по факс, по пощата или лично. Наш професионалист ще се заеме с конкретната глоба.

За по-голямо удобство на клиента, неговите казуси ще се обслужват винаги от един и същ консултант, така че той да вникне в личните особености на клиента, като консултацията, която предоставя на клиента, бъде индивидуализирана и персонализирана специално за неговите нужди.

ПЪТНИ И ТРАНСПОРТНИ САНКЦИИ

Фирмата ни се заема да консултира нашите клиенти за всички казуси относно нормативната уредба, регулираща междунардния автомобилен транспорт, пътния трафик, движението по пътищата и пътната безопасност. Ние сме се специализирали в извършването на цялостното административно обслужване на всички санкции на нашите клиенти за срока на договора.

Обжалваме всякакви административни санкции, наложени в следствие на нарушения на нормативната уредба в международния автомобилен транспорт и движението по пътищата..  По-конкретно:

gest4

ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

 • Неправилно спиране и паркиране
 • Превишаване на скоростта
 • Липса на необходимите документи
 • Нарушения за допуснати технически неизправности на МПС
 • Надвишаване на допустимите габарити
 • Неправилно изпреварване

 … тоест, всички видове пътни санкции за нарушения на „ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“.

camion

ТРАНСПОРТНИ НАРУШЕНИЯ

 • Инспектиране на тахогравски листа
 • Инспектиране и консултации по отношение на наложени санкции относно времената за управление и почивка;
 • Инспектиране и консултации по отношение на наложени санкции за неправилно използване на тахографи и скоростоограничители;
 • Санкции, свързани с транспортирането на опасни товари (ADR);
 • Санкции, свързани с транспортирането на живи животни;
 • Санкции, свързани с транспортирането на бързоразвалящи се хранителни продукти на температурен режим.

…тоест, всички видове транспортни санкции.

disco_taco

ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА GESTRANS®

Oт името на клиентите си извършваме следните действия:

 • Писмени защитни изложения
 • Изготвяне на писмени защитни възражения;
 • Обжалване на разпореждания;
 • Обжалване на наказателни постановления;
 • Икономически административни обжалвания;
 • Анализи и действия свързани с времената за управление и почивка;
 • Консултации с публични органи;
 • Авто технически експертизи за нуждите в автомобилния транспорт;
 • Административни действия, свързани със наложени принудително административни мерки на моторните превозни средства;
 • Техническо и правно консултиране относно прилагането на „ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ и „ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ“.

……представените услуги имат за цел защитата на вашите права.

За клиентите на Gestrans съдействаме при  наложени санкции за нарушения на нормативната уредба за трафика и транспорта.
В случаи на приложена принудително административна мярка на чуждестранни водачи без постоянен адрес на територията на страната, ние  предлагаме услуги за заплащане на наложените глоби от името на превозвача, отстраняване на допуснатите технически неизправности на превозните средства, както и освобождаване на превозното средство в най-кратки срокове.

САНКЦИИ

Обжалвамевсякакви административни санкции в областта на международния автомобилен транспорт.


+ ИНФОРМАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

Предлагаме постоянната услуга за правна, икономическа и административна консултация. Отпускане на финансови средства, възстановяване на дължими суми…

+ ИНФОРМАЦИЯ

СЪДЕЙСТВИЕ

Всяка минута е злато, наш приоритет номер едно е да освободим превозното средство за възможно  най-краткото време. 24 часа на ден, 365 дни в годината…

+ ИНФОРМАЦИЯ

24 ЧАСА – 365 ДНИ

С нашата услуга 24 ЧАСА влагаме всички свои ресурси, необходими за най-доброто обслужване на автомобилите, във всяка точка на Европа.

+ ИНФОРМАЦИЯ