| (+34) 902 242 124 | gestrans@gestrans.com

Решението съществува, където и да се намирате, там ще бъде и GESTRANS®

КОНТАКТИ

ОБЖАЛВАНЕ НА САНКЦИИ

GESTRANS®незабавно ще започне административното и/или правно обжалване на наложените санкции. Щом превозното средство бъде освободено, се задейства цял правен механизъм, който консултира превозвача пред националната администрация на всяка държава, в която възникне проблем.   „В тази среда Gestrans играе най-добрата си роля: защитата на превозвача с целия си специализиран юридически екип”, извършвайки пред различните административни служби прекратяване на стриктното задължение и с възможно най-малки щети. Постигн атите  успехи от нашия екип, изграден от професионалисти по защита на наложени санкции, се нареждат несъмнено сред най-добрите в Европа.

НАЙ-ДОБРОТО КОНСУЛТИРАНЕ

GESTRANS® предлага постоянна услуга за правно консултиране на всички наши клиенти, разрешавайки всяко допитване или съмнение, свързани с уредбата за пътния трафик, движението по пътищата и пътната безопасност.    Тази услуга е валидна както на национално, така и на международно ниво, разполагайки с представителни офиси в Португалия, Франция, Великобритания и Италия. Също така предоставяме на ваше разположение широк екип от адвокати сътрудници, за да поеме всяка правна нужда, пред която се изправите извън сферата на пътния трафик и транспорта. Предлагаме правно спокойствие на всички свои клиенти.

ЮРИДИЧЕСКО, ИКОНОМИЧЕСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

gest5

GESTRANS® ще започне незабавно административното и/или правно обжалване на наложените санкции.

ПРАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА САНКЦИИ (спорни)

С тази услуга клиентът ни разполага с цялостното правно управление на наказателните производства, заведени заради пътни и/или транспортни нарушения в Испания и в онези европейски страни, в които има професионални офиси. Специализирали сме се да извършваме управлението, анализа и представянето на всички материали, необходими за оптималната административна защита на интересите на нашите клиенти. „Ако се наложи, GESTRANS® ще предложи на клиентите си възможността за предявяване на административен иск пред съдилищата, изготвяйки и представяйки съответните жалби срещу наложените строги административни санкции.”

GEST6

GESTRANS® предоставя постоянна услуга за правно консултиране.

ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ СУМИ

Все повече фирми, имат проблеми при осребряване на своите фактури. С тази услуга нашият клиент разполага с цялото необходимо правно обслужване, за да получи дължимата му сума, както по извънсъдебен, така и по съдебен път. „За това разполагаме с подходящ специализиран екип професионалисти, които управляват, оценяват и изучават индивидуално най-доброто решение за всяка ситуация, информирайки клиента във всеки един момент.”

gest7

УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

Изпратете ни вашите фактури и ние ще се заемем с останалото.

Лесен начин за възстановяване на ДДС през публичната администрация на всяка държава. Gestrans ще ви възстанови стойността на данъка възможно най-бързо.„Допълнителна документация, въпросници и формуляри… Забравете за всичко и го оставете в ръцете на Gestrans. Ние ще се заемем с всичко, така че вашето внимание да се насочи натам, накъдето трябва: към вашия бизнес.”

band_europa

ПРАВНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

Правосъдието обикновено е бавно и тромаво, като отказва заинтересованото лице да обжалва евентуална санкция. Отново GESTRANS® предоставя на превозвача целия си ефективен човешки ресурс и правния си опит, както и този на своите юристи. „GESTRANS® разполага с човешки ресурс и техническа база, както и с нужните финансови гаранции, за да вдигне забраната от всяко превозно средство за броени минути.”

Простираме се както на национално, така и на международно равнище, разполагайки с представителни офиси в цяла Европа. Предоставяме на ваше разположение и широк екип от адвокати сътрудници, които да се отзовът на всяка правна нужда, която възникне извън областта на трафика и транспорта.

САНКЦИИ

Обжалвамевсякакви административни санкции в областта на международния автомобилен транспорт.


+ ИНФОРМАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

Предлагаме постоянната услуга за правна, икономическа и административна консултация. Отпускане на финансови средства, възстановяване на дължими суми…

+ ИНФОРМАЦИЯ

СЪДЕЙСТВИЕ

Всяка минута е злато, наш приоритет номер едно е да освободим превозното средство за възможно  най-краткото време. 24 часа на ден, 365 дни в годината…

+ ИНФОРМАЦИЯ

24 ЧАСА – 365 ДНИ

С нашата услуга 24 ЧАСА влагаме всички свои ресурси, необходими за най-доброто обслужване на автомобилите, във всяка точка на Европа.

+ ИНФОРМАЦИЯ